Vzdělaný zastupitel

Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. (SPRVS) byla od 1. května 2011 do 31. srpna 2013 realizátorem části projektu „Vzdělaný zastupitel“ Svazu měst a obcí ČR. Tento projekt nabízel voleným představitelům měst a obcí různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. Projekt Vzdělaný zastupitel byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a byl poskytován zdarma v celém rozsahu.

SPRVS v rámci tohoto projektu zajišťovala e-learningovou formu vzdělávání a zároveň provozovala Informačně-poradenské centrum pro zastupitele (IPCZ), neboli bezplatnou právní poradnu pro zastupitele. Představitelé měst a obcí se na nás mohli obracet se svými dotazy týkající se zákona o obcích a bezprostředně souvisejících předpisů, a to buď telefonicky každý pracovní den nebo písemně na e-mailovou adresu právní poradny. esf-web

Komentáře nejsou povoleny.