Další projekty

Partner projektu Legislativa

Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. je partnerem projektu „Podpora prostředí pro zkvalitnění tvorby právních předpisů v České republice se zaměřením na úředníky ústředních správních úřadů a jednotlivá připomínková místa“ zkráceně nazvaném „Legislativa“. Nositelem projektu Legislativa je Ministerstvo vnitra oddělení Institutu státní správy. Vedle Společnosti pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. je partnerem projektu Legislativa Právnická fakulta Univerzity Karlovy.

Zahájení realizace projektu: 1.10. 2009
Datum ukončení projektu: 30.9.2011


Podpora subjektů veřejné správy při aplikaci stavebního zákona

Název projektu: Podpora subjektů veřejné správy při aplikaci stavebního zákona
Řešitel projektu: Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Zahájení realizace projektu: 1.1. 2009
Datum ukončení projektu: 31.12.2009

Komentáře nejsou povoleny.