Akreditované kurzy

Poskytování informací územními samosprávnými celky
(Zákon o svobodném přístupu k infromacím)

Povinnosti obcí při nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích

Oba výše uvedené kurzy byly akreditovány Ministerstvem vnitra, odborem veřejné správy, podle ustanovení § 31 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Kurzy jsou nyní připravovány na červen 2013. Přesnější informace budou průběžně doplňovány.

Komentáře nejsou povoleny.