Projekt „Odpovědný zastupitel“

Svaz měst a obcí ČR realizuje nový projekt Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho realizací navazuje na úspěšný projekt Vzdělaný zastupitel, který můžete znát z předchozích let.

V rámci projektu je opět funkční odborné poradenské centrum pro obce, jehož provoz zajišťuje Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. Poradenství je k dispozici jak zástupcům členských, tak i nečlenských obcí Svazu měst a obcí ČR. Poradenské služby byly rozšíření o nový okruh tazatelů – vedle zastupitelů mohou nyní dotazy pokládat též zaměstnanci měst a obcí, kteří vytváří odborné zázemí voleným samosprávám. Kromě okruhu tazatelů byl také rozšířen okruh témat poskytovaného právního poradenství – např. o svobodný přístup k informacím, místní poplatky, uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku, pracovní právo, správní řád, přestupky, stavební zákon a další.

Bezplatná právní poradna je Vám k dispozici
každý pracovní den od 12 do 20 hodin na telefonním čísle 226 257 505 nebo písemně na e-mailu poradna@odpovednyzastupitel.cz

V rámci projektu bude pro zastupitele i zaměstnance obcí připraven mimo jiné také soubor
e-learningových modulů se zaměřením na postavení obcí podle nového občanského zákoníku (NOZ). E-learningové vzdělávání bude koncipováno do 3 modulů: základního, pokročilého a modulu zaměřeného na uzavírání smluv podle nového občanského zákoníku. Všemi moduly e-learningu bude provázet tutor, který bude účastníkům k dispozici 8 hodin každý pracovní den.

Samotné e-learningové vzdělávání doplní prezenční kurzy zaměřené na problematiku využívání NOZ na obcích a městech ve vazbě na zákon o obcích. Jde o jedinečnou kombinaci prezenčních kurzů a e-learningového vzdělávání, tzv. blended-learning.

Další informace o projektu a realizovaných aktivitách naleznete na webových stránkách

www.odpovednyzastupitel.cz

oz

Komentáře nejsou povoleny.