O nás

Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. byla založena v roce 2008 s cílem poskytovat vzdělávání v oblasti veřejné správy a podílet se na vědeckých a výzkumných projektech v oblasti veřejné správy. Naším cílem je dobře organizovaná veřejná správa, která pracuje na základě přehledného a stabilního právního řádu. Společnost pro rozvoj veřejné správy, o.p.s. je platformou pro široké spektrum odborníků se zaměřením na veřejnou správu, kterým umožňuje realizovat vzdělávací nebo vědecko-výzkumné projekty.

Pokud máte zájem s námi spolupracovat, neváhejte a kontaktujte nás na adrese sekretariat@rozvoj-vs.cz.

Společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:

  1. vyvíjení aktivit ke zvýšení kvality rozhodovacích procesů ve veřejné správě, včetně zvýšení jejich efektivnosti, transparentnosti a otevřenosti
  2. organizace přednášek, seminářů a konferencí k rozvoji veřejné správy
  3. poradenství reprezentantům veřejné správy na místní, regionální a celostátní úrovni
  4. zprostředkování přenosu znalostí a zkušeností z oblasti veřejné správy mezi odbornou veřejností, univerzitami a vykonavateli veřejné správy
  5. zpracování odborných analýz a projektů ke zvýšení kvality výkonu veřejné správy na místní, regionální a celostátní úrovni

Komentáře nejsou povoleny.